Inzage verzoek Rabobank (deel I)

donderdag, december 29th, 2011 17:25

Vorig jaar heb ik enkele rekeningafschriften opgevraagd van één van mijn rekeningen bij de Rabobank. Omdat een aantal afschriften ouder waren 15 maanden en deze normaal alleen digitaal te downloaden zijn, waren ze niet meer beschikbaar via de digitale weg en werd er €5,- per afschrift in rekening gebracht waarna ik deze per post op papier heb ontvangen. 5 euro voor 1 A4…ik moest toen even een flink betalen. Dit kostenbeleid is echter in strijd met de wet.

Aangezien ik graag al mijn rekeningafschriften wil ontvangen voor oa mijn zakelijke boekhouding heb ik op 12 december 2011 een inzage verzoek ingediend met de hulp van Privacy Inzage Machine van Bits of Freedom en Koen Vermissen (die hier  uitlegt dat hij van zijn ASN bank wél alle afschriften heeft gekregen). Dit verzoek zag er als volgt uit:

Rabobank
Postbus 17100
3500 HG Utrecht
Nederland

Hoeven, 12 december 2011

Betreft: Inzageverzoek op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Geachte heer, mevrouw,

Onder verwijzing naar artikel 35 lid 1 en lid 2 Wet bescherming persoonsgegevens verzoek ik u om mij een transactieoverzicht te doen toekomen voor mijn Rabobank  1) directrekening 1225.xx.xxx, 2) internetspaarrekening 1225.xxx.xx, 3) ondernemersrekening 1546.xx.xxx, 4) bedrijfsspaarrekening 3631.xx.xx voor de periode vanaf het openen van de rekeningen tot en met 1 oktober 2011.

Wellicht ten overvloede vermeld ik dat in lid 1 van het wetsartikel een termijn van vier weken wordt genoemd waarin u aan dit verzoek moet voldoen.

Graag wijs ik u ook op het volgende bericht op internet waarin hetzelfde verzoek bij de ASN Bank is gedaan: http://koenversmissen.tumblr.com/post/12320895050/inzage-bij-asn-bank-zo-kan-het-dus-ook.

Een kopie van mijn identiteitsbewijs is als bijlage opgenomen.

Hoogachtend,
BAG Hagens

Op 23 december heb ik deze reactie ontvangen op dit verzoek:

Beste meneer Hagens,
Op 23 december jl. hebben wij de volgende vraag van u ontvangen:
[kopie van bovenstaande brief]

Allereerst excuses voor het feit dat we zo laat reactie geven aan uw verzoek. De reden hiervan, is dat uw verzoek eerst is binnen gekomen bij Rabobank Nederland en daarna pas is doorgestuurd naar de lokale bank.
Graag wil ik uw verzoek in behandeling nemen. Begrijp ik uit uw verzoek dat u vraagt om de rekeningafschriften van bovengenoemde rekeningen? Als dat het geval is dan kunt u de rekeningafschriften voor de volgende rekeningen terugvinden in uw InternetBankieren.
Directrekening 1225.xx.xxx
InternetSparen 1225.xxx.xx
OndernemersPakket 1546.xx.xxx

De rekeningafschriften van uw BedrijfSpaarrekening zijn al per post aangeleverd. Deze ontvangt u maandelijks indien er transcaties plaatsvinden op de rekening.
Mocht u bepaalde rekeningafschriften toch opnieuw willen laten aanmaken dan wil ik u kenbaar dat de kosten hiervoor €5,- per rekeningafschrift bedragen. Een rekeningafschrift is een maand.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen of bellen op (076) 513 44 44.
Met vriendelijke groet,
[naam van medewerker]
Verkoop & Service Adviseur

Gezien het feit dat ik al mijn hele leven lang bij de Rabobank klant ben, is het voor te stellen dat de kosten door de duizend euro bedragen als alle afschriften opvraag via InternetBankieren. Er is echter wettelijk bepaald dat de Rabobank niet meer dan €4,50 of €0,23 per pagina of €22,50 indien het overzicht meer uit 100 pagina’s bestaat, in rekening mag brengen als tegemoetkoming. Dit staat in besluit kostenvergoeding Wpb (http://wetten.overheid.nl/BWBR0012565) die al van kracht is vanaf 2001 en valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/). Dit is een behoorlijk verschil in euro’s om aan mijn rekeningafschriften te komen! Met deze kennis heb ik de volgende reactie per mail op 26 december 2011 teruggestuurd:

Beste [...],

Graag ontvang ik nog steeds een transactieoverzicht van mijn Rabobank:
1) directrekening 1225.xxx
2) internetspaarrekening 1225.xxx
3) ondernemersrekening 1546.xxx

Met het niet ontvangen van het transactieoverzicht van mijn Bedrijfsspaarrekening ga ik akkoord met de door u aangedragen argumenten dat deze overzichten al worden verstuurd per post indien er een transactie plaatsgevonden.

Ik wil u benadrukken dat ik niet akkoord ga met de kosten van €5,- per rekeningafschrift voor het ontvangen van de bovengenoemde transactieoverzichten.
Ik wil u wijzen op het besluit kostenvergoeding Wpb (http://wetten.overheid.nl/BWBR0012565). Ik wil en hoef niet meer dan €4,50 of €0,23 per pagina of €22,50 indien het overzicht meer uit 100 pagina’s bestaat, te betalen.

Met vriendelijke groet,
Sebastian Hagens

Waarop ik de volgende reactie op 27 december 2011 heb gekregen van een andere Rabobank medewerker:

Beste heer Hagens,

Als antwoordt op u mail stuur ik u bijgevoegde voorwaarden en onderstaande uitleg.

Via internetbankieren ontvangt u digitaal de rekeningafschriften van een uw Rabo DirectRekening. Vanaf het ontstaan van deze rekening heeft de Rabobank u elke maand een rekeningafschrift gestuurd. De klant is zelf verantwoordelijk om deze rekeningafschriften te archiveren. Daarnaast verwijs is ik u naar de Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank. In het tarievenblad (kop Rekeningafschriften) en paragraaf 3.3 t/m 3.5 van de algemene voorwaarden vindt u alle informatie en voorwaarden voor het in rekening brengen van bepaalde kosten. De kosten voor heraanvraag rekeningafschriften vallen onder de kosten van onderzoek in onze administratie, daar wij rekeningafschriften tot 15 maanden terug kunnen inzien en heraanmaken.
Ook verwijs ik u naar de algemene voorwaarden van uw Rabo IntenetSpaarrekening. U ontvangt van Rabo InternetSparen geen afschriften. Via Rabo Internetbankieren kunt u het actuele saldo tot 15 maanden terug raadplegen. Daarnaast ontvangt u elk jaar een financieel jaaroverzicht.

Ik verneem van u of u de rekeningafschriften van uw Rabo Directrekening wilt heraanmaken. De kosten bedragen, zoals eerder genoemd, 5 euro per rekeningafschrift.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen of bellen op (076) 513 44 44.

Met vriendelijke groet,

[naam medewerker]
Service en Advies Team

In de bijlage van de mail trof ik ook drie documenten aan: 1) tarievenblad 2) Algemene vw betaalrekening 3) AV spaarrekening. Mijn reactie op 27 december 2011:

Beste [...],

De wet Wpb (http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/) bestaat uit voorschriften die als dwingend recht gelden. Ik benadruk nogmaals dat ik niet akkoord ga met de kosten van €5,- per rekeningafschrift. In het besluit kostenvergoeding Wpb (http://wetten.overheid.nl/BWBR0012565) is bepaald (die valt onder de wet Wbp) dat de verantwoordelijke (Rabobank) €4,50 of €0,23 per pagina of €22,50 indien het overzicht meer uit 100 pagina’s bestaat, in rekening brengen als redelijke vergoeding.

Met vriendelijke groet,
Sebastian Hagens

Zoals je ziet ga ik nu in de herhaling vallen en krijg ik de indruk dat er niet naar me wordt geluisterd. Dat werd wederom bevestigd in deze reactie die daarop kort volgde:

Beste heer Hagens,

Ik verwijs u nogmaals naar onderstaande mail die ik u eerder heb verstuurd. Het beleid van Rabobank Nederland is, dat wij kosten in rekening brengen voor het heraanmaken van rekeningafschriften.
Wij wijken niet van dit beleid af.

Met vriendelijke groet,

[naam medewerker]
Service en Advies Team

Na deze email heb ik de medewerker van Rabobank telefonisch toegelicht waarom ik geen €5,- per rekeningafschrift ga betalen. Ik kreeg echter het verwijt dat dit mijn mening was, terwijl ik toch mijn argumenten hard maak met wettelijke bepalingen. De medewerker bevestigde ook dat zij de bepalingen niet had gelezen die in Wbp staan en tevens ook van mening was dat rekeningafschriften geen persoonlijke gegevens bevatten. Met stomheid geslagen en grote verbazing werd ik doorverwezen naar het klachtencentrum van Rabobank Nederland. Maar ik heb geen klacht, maar een verzoek… Bij het klachtencentrum Rabobank Nederland vertelde ze me dat ik dit toch echt moet oplossen mijn mijn lokale bank (Rabobank Etten-Leur) en ze mij een klachtenformulier zouden toesturen. Inmiddels heb ik dat klachtenformulier ontvangen, maar dit gaat mij niet opleveren waar ik om heb gevraagd in mijn brief. Het feit is dat de Rabobank een beleid voert die in strijd is met de wet. Dit heb ik ondertussen ook al doorgegeven met een signaal aan College Bescherming Persoonsgegevens waar ik nog geen reactie op heb ontvangen.

Goed, dit is de huidige stand van zaken en ik zie het wel zitten om een gang naar de rechter voor te bereiden. Echter ben ik geen jurist en zoek hierbij de nodige hulp. Als iemand me kan helpen hoor ik dat graag. Iedereen gaat dit tenslotte aan, rekeningafschriften worden in de toekomst alleen maar digitaal verstrekt en elke bank die zulke hoge kosten in rekening brengt om jóuw afschriften te verstrekken is in strijd met de wet. Tevens kan ieder dit enkele honderden euro’s gaan besparen in de toekomst! Er moet dus iets veranderd worden, het beleid moet aangepast worden op basis wat er in de wet is bepaald.

 • Frank Backx

  Hallo Sebastian,

  Dan heb ik hierbij nog een aanvulling, waarom is het voor een bank onmogelijk om een applicatie te maken waarop ik een abonnement neem en dan geen betalingen meer hoef te doen voor handelingen die ik verricht?

  Wat bedoel ik hiermee? Waarom moeten ondernemers betalen voor:
  - inzage op hun rekening(en)
  - bij het verrichten van alle betalingen!!
  - bij het ontvangen van gelden (zowel pin, als overboekingen)
  - interne boekingen

  Ik bedoel de banken verrichten hiervoor geen werkzaamheden, zij stellen een programma ter beschikking. Waarom betalen voor én het programma én de handelingen die wij (ondernemers) hiervoor zelf verrichten.

  Dit is niet alleen zo bij de Rabo maar bij alle banken, maar geen een bank geeft mij een afdoende antwoord.

  Ik licht het je nog wel eens persoonlijk toe, maar ik heb de bank dus een nota gestuurd maar nooit een betaling of antwoord ontvangen.

 • anoniem

  Helemaal mee eens! Succes! Heeft u inmiddels de rechter ingeschakeld? Ik hoop het.

  • Toon

   Is hier nog een vervolg van?

   • Joris

    Ik ben ook benieuwd!

    • Hendrik

     Ook ik ben net tot mijn grote boosheid ontdekt dat de Rabo afschriften slechts 15 maanden bewaart en nu EUR 5,00 rekent per afschrift…Waarom mailen zij de afschriften niet naar mij? Dan had ik ze kunnen bewaren tenminste!!!

     • http://www.sebastix.nl/ Sebastian Hagens

      Helemaal mee eens. Zorg er in ieder geval dat je minimaal 1 keer per jaar van 1 jaar alle afschriften download zodat je niet tegen die kosten aanloopt.

  • http://www.sebastix.nl/ Sebastian Hagens

   Nee helaas geen vervolg. Echter is dit onderwerp weer actueler, ik zal deze week een nieuwe blog hierover plaatsen.

 • Stefan Dreverman

  2 punten:
  1. Je vraagt om papieren afschriften. Hiervoor mogen zij maximaal 4.50 per bericht vragen of maximaal 22,50 bij meer dan honderd pagina’s. Vraag om een digitale versie. Hiervoor mogen zij maximaal 4.50 vragen. (artikel 2 punt 2) Voor digitale vorm is artikel 3 punt 1 redelijkerwijs niet van toepassing, dus Rabobank zou het ophalen van gegevens kunnen klassificeren als complex bewerkingsproces, wat de rekening maximaal 22,50 zou maken. (per rekeningnummer)

  2. Er wordt in de brieven van Rabobank geschreven over “afschriften”. Vraag Rabobank te verhelderen wat met een afschrift bedoeld wordt in relatie tot de in het wetsartikel genoemde “bericht” teneinde een misverstand over de interpretatie te vermijden.

 • Ramses

  Ik ben bezig met een zelfde akkevietje. Ik zal een eventueel vervolg dan ook met interesse volgen. Wat mij vooraal steekt is het feit dat de Rabobank de digitale afschriften heeft geintorduceerd als een bijdrage aan een beter milieu en kostenbesparing voor de klant. Ze hebben echter verzuimd duidelijk en tijdig aan te geven dat zij bij het staken van verzenden van papieren rekeningoverzichten dat zij hiermee eenzijdig de overeenkomst hebben gewijzigd.

 • Ramses

  Tekstueel een rommelig post hieronder maar je begrijpt vast wat ik bedoel ;-)

 • Ramses

  Inmiddels gesproken met College bescherming persoonsgegevens: afschriften vallen zeker onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zodoende horen ook de maximum kosten toegepast te worden. Voorts raadt het meldpunt financiele markten aan dit soort klachten, wanneer je er niet uitkomt met je bank, te melden bij http://www.kifid.nl en hun een kopie van de klacht te doen toekomen. Uiteraard zul je eerst zelf je best moeten doen om er met de bank uit te komen.

 • http://www.sebastix.nl Sebastian Hagens

  Al enkele maanden heb ik een brief thuisliggen van de juridische afdeling van de Rabobank waarin nog steeds stellig wordt beweerd dat ze correct handelen. Echter is het een feit dat rekeningafschriften persoonsgegevens zijn. Hierdoor is de Rabobank verplicht zich te houden aan wet waarin bepaald is hoeveel euro er maximaal in rekening mag worden gebracht als je vraagt om deze persoonsgegevens. Zal binnenkort eens tijd maken om dit nader toe te lichten in een nieuwe blogpost.

 • Joost Wijnings

  Ik heb zojuist een soortgelijk verzoek naar Rabobank Breda eruit gedaan, compleet met verwijzingen naar de gedragscode financiële instellingen, waar ze zich aan beweren te houden, de maatregel van bestuur, etc. Ik zal mijn progressie hier ook posten.

  • http://www.sebastix.nl/ Sebastian Hagens

   Ik ben benieuwd! Over welke gedragscode heb je het dan specifiek?

   Inmiddels heb ik de zaak zo goed als laten rusten, omdat de tijd die ik eraan kwijt ben niet afweegt tov de voordelen. Verder hou ik nu alles goed bij in mijn administratie en download ik 1 keer per half jaar alle afschriften die ik nodig heb.

   • Joost Wijnings

    Citaat uit mijn mail:

    =========

    Ik ga daarbij echter niet akkoord met het door u gestelde tarief van € 5,00 per afschrift, aangezien dat tarief in strijd is met het Nederlands recht én met de gedragscode voor financiële instellingen (te raadplegen op de volgende URL: http://www.cbpweb.nl/downloads_gedragscodes/gedragscode-financiele-instellingen.pdf).

    Uit de gedragscode en de daarin verwezen algemene maatregel van bestuur (te raadplegen op de volgende URL: http://wetten.overheid.nl/BWBR0012565/geldigheidsdatum_25-05-2014 ) blijken andere maximumbedragen:

    Voor een verzoek om inzage in de eigen gegevens of gebruik van het relatieve verzet kan de Verantwoordelijke een vergoeding in de kosten verlangen, die niet hoger mag zijn dan een bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld bedrag. Dat bedrag is vastgesteld op € 0,23 per pagina tot een maximum van € 4,50. Dat maximum of zelfs meer tot een maximum van € 22,50 mag ook gevraagd worden wanneer het gaat om vanwege hun aard moeilijk toegankelijke verwerkingen of wanneer het om veel afschriften gaat.

    Op basis van het voorgaande concludeer ik dat ik voor een opvraging van al mijn afschriften van genoemde rekening over de periode 23-02-2012 tot en met 01-02-2013 het bedrag van € 22,50 aan u verschuldigd ben. Let wel, dit is dus niet mijn mening, maar een feit, namelijk het gevolg van wettelijke bepalingen en een gedragscode, waaraan de Rabobank ook gebonden is. Dit beweert de Rabobank immers zelf in het privacy statement (te raadplegen is op de volgende URL: https://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/privacy/privacy_statement/ ).

    =========

    • Joost Wijnings

     Bericht van Rabobank gekregen en afschriften gratis ontvangen. Beetje vage formulering van de mail, maar goed, doel bereikt, met exact 1 mailtje. B-)
     ====
     Beste heer Wijnings,

     Klacht

     Bedankt voor uw mail. Ik heb uw mail als klacht geregistreerd bij ons. Dit doen we uiteraard om zoveel mogelijk onze dienstverlening te verbeteren.

     Kosten

     Onlangs heeft de Rabobank de kosten voor het heraanmaken van afschriften aangepast. Aangezien u duidelijk aangeeft dat u niet op de hoogte was van het feit dat u maar tot 15 maanden de rekeningafschriften kunt opvragen , stuur ik u daarom kosteloos de rekeningafschriften toe. Uiteraard wel het verzoek om deze in de toekomst zelf uit te printen of op te slaan op uw computer. Ik hoop uw klacht hiermee opgelost te hebben.

     Vragen ?

     Indien u nog vragen heeft dan kunt u mij of één van mijn collega’s telefonisch bereiken via (076) 530 80 00 of via emailadres info@breda.rabobank.nl

     Met vriendelijke groet,

     ====

     • http://www.sebastix.nl/ Sebastian Hagens

      Dat is heel netjes! Snelle reactie ook. Blijkbaar zijn ze bij de Rabobank Breda een stuk meer servicegericht. Het kan dus wèl, zonder al teveel gedoe.
      Mag ik vragen om hoeveel afschriften het ging?

      Het antwoord van de Rabobank Breda lijkt me een mooi punt om mee te nemen voor anderen die ook tegen dit euvel aanlopen.

     • Joost Wijnings

      Het ging om de afschriften van 12 maanden…

 • harry

  Hoe staat het er nu mee Sebastian? Weet je al meer?

  Ik meen me iets te hebben gelezen over dat Rabobank deze termijn gaat aanpassen naar 60 maanden, klopt dit?